LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 21
Przygotowujesz się do wykonania projektu fryzury męskiej. Klient ma gęste, kręcone włosy. Który z poniższych stylów będzie najbardziej odpowiedni?

A.
B.
C.
D.