LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 28
Przygotowujesz projekt fryzury konkursowej. Który z poniższych elementów jest najważniejszy do uwzględnienia?

A.
B.
C.
D.