LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 4
Klientka prosi Cię o zaprojektowanie fryzury z warkoczem holenderskim. Jakie jest główne różnica między warkoczem francuskim a holenderskim?

A.
B.
C.
D.