LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 34
Klientka prosi Cię o zaprojektowanie fryzury z warkoczem, który będzie wyglądał jak korona. Który z poniższych splotów powinieneś wybrać?

A.
B.
C.
D.