LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 32
Okres historyczny Charakterystyczne elementy fryzur
A. Starożytność 1. Wysokie upięcia z ozdobami
B. Barok 2. Proste włosy spięte w kok lub upięte w warkocze
C. Rokoko 3. Fryzury z dużą ilością loków i fal
D. Biedermeier 4. Proste, naturalne fryzury
Dopasuj charakterystyczne elementy fryzur do odpowiednich okresów historycznych.
A.
B.
C.
D.