LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 19
Podczas tworzenia rysunku instruktażowego, jakie informacje powinieneś uwzględnić w swoim projekcie?

A.
B.
C.
D.