LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK3 - TEST WIEDZY NR 11

Pytanie nr 17
Zastanów się, jakie są zalety posiadania dobrze przygotowanego portfolio fryzjerskiego. Wybierz odpowiedź, która najlepiej opisuje te zalety.

A.
B.
C.
D.