LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 4
Jakie stany logiczne należy podać na wejścia układu przedstawionego na rysunku, aby dioda LED zaświeciła się?
A.
B.
C.
D.