LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE3 + EE22 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 12
Na wejście układu różniczkującego przedstawionego na rysunku, podano sygnał z generatora fali prostokątnej. Który z przebiegów zaobserwujemy na wyjściu układu?
A.
B.
C.
D.