LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 3
Podczas badania kota, zauważasz, że ma on problemy z widzeniem. Które z poniższych narzędzi jest najbardziej odpowiednie do dalszego badania tego stanu?

A.
B.
C.
D.