LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 31
Przygotowujesz psa do badania ultrasonograficznego. Które z poniższych działań jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procedury?

A.
B.
C.
D.