LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 28
Podczas przygotowania kota do badania radiologicznego, zauważasz, że jest on niepokojąco niespokojny. Które z poniższych działań jest najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.