LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 22
Podczas badania sekcyjnego zwierzęcia, zauważasz, że jego mięśnie są sztywne. Co to oznacza?

A.
B.
C.
D.