LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 1
Przygotowujesz zwierzę do badania ultrasonograficznego. Które z poniższych działań jest nieodpowiednie?

A.
B.
C.
D.