LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 33
Zwierzę Temperatura ciała (°C)
Pies 38.5
Kot 39.2
Koń 37.8
Na podstawie powyższej tabeli, która z poniższych odpowiedzi jest prawidłowa?
A.
B.
C.
D.