LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 18
Podczas przechowywania wysterylizowanych narzędzi, które z poniższych zasad jest najważniejsza?

A.
B.
C.
D.