LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 36
Przygotowujesz się do przeprowadzenia rutynowego badania zwierzęcia. Poniżej przedstawiono tabelę z informacjami, które planujesz zanotować w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej:
Data badania Nazwa zwierzęcia Wyniki badania Zalecenia
23.04.2023 Burek Wszystko w normie Brak
Czy powyższa tabela zawiera wszystkie niezbędne informacje, które powinny znaleźć się w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej?
A.
B.
C.
D.