LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 38
Podczas badania przedubojowego bydła, zauważasz, że jedno z nich ma podwyższoną temperaturę ciała. Jaka powinna być Twoja reakcja?

A.
B.
C.
D.