LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 29
Zidentyfikuj, które z poniższych czynności są obowiązkowe podczas przeprowadzania kontroli przedubojowej zwierząt.

A.
B.
C.
D.