LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 9
Podczas kontroli w zakładzie rozbioru zauważyłeś, że materiał szczególnego ryzyka nie jest odpowiednio oznakowany. Jaka powinna być twoja reakcja?

A.
B.
C.
D.