LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 22
Określ, jakie są możliwości wykorzystania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 2.

A.
B.
C.
D.