LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 8
Wybierz prawidłowy sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego kategorii 3.

A.
B.
C.
D.