LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 19
KategoriaProdukt
1Produkt X
2Produkt Y
3Produkt Z
Na podstawie powyższej tabeli, który z produktów może zostać wykorzystany do produkcji biogazu lub kompostu?
A.
B.
C.
D.