LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 2
Jesteś odpowiedzialny za prowadzenie cmentarza dla zwierząt towarzyszących. Jakie są zasady dotyczące pochówku zwierząt na takim cmentarzu?

A.
B.
C.
D.