LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL12 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 27
Podczas kontroli weterynaryjnej nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, zidentyfikowałeś produkt jako kategorię 2. Jakie jest właściwe postępowanie z tym produktem?

A.
B.
C.
D.