LOGOWANIE

SPRZEDAWCATESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRZEDAWCA:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie ZSZ sprzedawca. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • stosowa膰 poj臋cia z zakresu handlu i towaroznawstwa;
 • rozr贸偶nia膰 cechy towar贸w na podstawie ich charakterystyki towaroznawczej;
 • interpretowa膰 oznaczenia na towarach, w tym: kody, znaki kontroli jako艣ci, ochrony i bezpiecze艅stwa, obecno艣ci konserwant贸w, terminy przydatno艣ci;
 • rozr贸偶nia膰 formy sprzeda偶y z uwzgl臋dnieniem form nowoczesnych i specjalnych;
 • wyja艣nia膰 zasady eksponowania towar贸w w zale偶no艣ci od bran偶y towaru i rodzaju opakowa艅;
 • wyja艣nia膰 zasady transportu, magazynowania i przechowywania artyku艂贸w 偶ywno艣ciowych i nie偶ywno艣ciowych;
 • stosowa膰 zasady przeprowadzania inwentaryzacji towar贸w;
 • rozpoznawa膰 procesy zawierania umowy sprzeda偶y;
 • rozr贸偶nia膰 zasady prawid艂owej organizacji obs艂ugi klienta w zale偶no艣ci od formy sprzeda偶y i asortymentu towar贸w;
 • stosowa膰 przepisy dotycz膮ce uprawnie艅 klienta po dokonaniu zakupu towaru.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne,
 • wyja艣nia膰 zasady prezentacji towar贸w;
 • wykonywa膰 obliczenia zwi膮zane z funkcjonowaniem sklepu, w tym: oblicza膰 ceny, mar偶e, podatek od towar贸w i us艂ug;
 • szacowa膰 wyniki inwentaryzacji, ubytk贸w towar贸w i obni偶ek cen;
 • zbiera膰 informacje o potrzebach klient贸w;
 • okre艣la膰 wielko艣膰 sprzeda偶y oraz rotacj臋 dla ustalenia zapotrzebowania na towary;
 • przeprowadza膰 obliczenia nale偶no艣ci i reszty zwi膮zane z procesem zakupu i sprzeda偶y
 • towar贸w oraz obliczenia zwi膮zane z procesem przyjmowania i wydawania towar贸w z magazynu;
 • sporz膮dza膰 dokumenty zwi膮zane z obrotem towarowym;
 • wskazywa膰 zasady racjonalnego wykorzystywania powierzchni sklepu;
 • okre艣la膰 zale偶no艣ci mi臋dzy dzia艂alno艣ci膮 plac贸wki handlowej a otoczeniem.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska,
 • stosowa膰 przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska obowi膮zuj膮ce w plac贸wce handlowej;
 • wskazywa膰 wymagania higieniczno-sanitarne obowi膮zuj膮ce w procesie obrotu artyku艂ami spo偶ywczymi;
 • przygotowywa膰 towary do sprzeda偶y zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny, z uwzgl臋dnieniem bran偶y towaru i formy sprzeda偶y;
 • dobiera膰 艣rodki ochrony indywidualnej do rodzaju prac wykonywanych w plac贸wkach handlowych, w zale偶no艣ci od bran偶y towar贸w oraz form sprzeda偶y;
 • wskazywa膰 zagro偶enia oraz ich skutki dla zdrowia cz艂owieka wyst臋puj膮ce podczas prac zwi膮zanych z gospodark膮 towarami i opakowaniami.