LOGOWANIE

TECHNIK ELEKTRYKARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik elektryk. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • stosowa膰 nazwy, poj臋cia, okre艣lenia, definicje oraz prawa z dziedziny elektrotechniki;
 • rozpoznawa膰 symbole graficzne element贸w elektrycznych stosowanych w instalacjach, urz膮dzeniach i sieciach elektrycznych;
 • rozpoznawa膰 typy sieci elektroenergetycznych;
 • rozr贸偶nia膰 parametry techniczne instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych;
 • okre艣la膰 stan instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych na podstawie wynik贸w pomiar贸w ich parametr贸w;
 • rozpoznawa膰 podzespo艂y instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych na rysunkach technicznych, schematach elektrycznych i schematach monta偶owych;
 • rozpoznawa膰 podzespo艂y instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych na podstawie parametr贸w podawanych na tabliczkach znamionowych i w dokumentacji techniczno-ruchowej;
 • rozpoznawa膰 艣rodki ochrony przeciwpora偶eniowej;
 • rozpoznawa膰 symbole graficzne element贸w linii napowietrznych i kablowych na mapach geodezyjnych zawartych w dokumentacjach oraz w schematach ideowych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych;
 • stosowa膰 normy, przepisy, instrukcje w zakresie monta偶u i eksploatacji instalacji, urz膮dze艅 oraz linii napowietrznych i kablowych.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne,
 • wykonywa膰 obliczenia wielko艣ci elektrycznych w obwodach pr膮du sta艂ego i przemiennego;
 • dobiera膰 przyrz膮dy i narz臋dzia pomiarowe do pomiaru okre艣lonych wielko艣ci elektrycznych i nieelektrycznych;
 • sporz膮dza膰 kosztorys ofertowy dotycz膮cy zu偶ycia materia艂贸w oraz koszt贸w wykonania us艂ugi;
 • sporz膮dza膰 kalkulacj臋 koszt贸w zwi膮zanych z wykonaniem instalacji elektrycznej, uk艂adu elektrycznego niskiego napi臋cia, wybranych operacji monterskich w sieciach elektrycznych;
 • interpretowa膰 warto艣ci wielko艣ci elektrycznych oraz parametr贸w techniczno-technologicznych i eksploatacyjnych instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych na podstawie warto艣ci rezystancji izolacji, spadk贸w napi臋cia, obci膮偶enia pr膮dowego przewod贸w, impedancji p臋tli zwarcia, pr膮d贸w zwarciowych i czas贸w trwania zwarcia;
 • dobiera膰 specjalistyczne narz臋dzia do monta偶u instalacji, urz膮dze艅 lub sieci elektrycznych;
 • oblicza膰 warto艣ci zabezpiecze艅 na podstawie danych znamionowych instalacji, urz膮dzenia lub sieci elektrycznych;
 • oblicza膰 d艂ugo艣ci przewod贸w zasilaj膮cych oraz dobiera膰 ich przekroje z uwzgl臋dnieniem odleg艂o艣ci od 藕r贸d艂a zasilania;
 • oblicza膰 warto艣ci nastaw zabezpiecze艅 termicznych nap臋d贸w w oparciu o dane znamionowe odbiornik贸w.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • rozr贸偶nia膰 艣rodki ochrony przeciwpora偶eniowej, przepi臋ciowej, przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska stosowane w pracach monta偶owych i eksploatacyjnych;
 • wskazywa膰 zagro偶enia dla 偶ycia i zdrowia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska wyst臋puj膮ce podczas prac monta偶owych i eksploatacyjnych;
 • stosowa膰 zabezpieczenia podczas monta偶u i eksploatacji instalacji, urz膮dze艅 oraz sieci elektrycznych;
 • dobiera膰 艣rodki ochrony indywidualnej do prac przy monta偶u i eksploatacji instalacji, urz膮dze艅 oraz sieci elektrycznych;
 • wskazywa膰 sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w wypadkach przy monta偶u i eksploatacji instalacji, urz膮dze艅 i sieci elektrycznych, szczeg贸lnie pora偶onym pr膮dem elektrycznym.