LOGOWANIE

TERAPEUTA ZAJ臉CIOWY


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERAPEUTA ZAJ臉CIOWY:

Absolwent powinien umie膰:
1. Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
1.1. stosowa膰 podstawowe poj臋cia z zakresu anatomii, fizjologii cz艂owieka, patologii z zarysem klinicznym chor贸b, rehabilitacji, psychologii, pedagogiki, socjologii, u偶yteczne w pracy terapeuty zaj臋ciowego;
1.2. rozr贸偶nia膰 procesy patologiczne w obr臋bie uk艂ad贸w i narz膮d贸w;
1.3. rozr贸偶nia膰 rodzaje dzia艂a艅 terapeutycznych;
1.4. okre艣la膰 czynniki psychiczne i spo艂eczne wp艂ywaj膮ce na funkcjonowanie cz艂owieka;
1.5. wskazywa膰 akty prawne dotycz膮ce pracy z pacjentem oraz pracy terapeuty zaj臋ciowego;
1.6. rozpoznawa膰 objawy niepe艂nosprawno艣ci u pacjenta;
1.7. interpretowa膰 i ocenia膰 stopie艅 wydolno艣ci psychicznej i fizycznej pacjenta.
2. Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
2.1. diagnozowa膰 warunki 偶ycia, problemy i potrzeby pacjenta;
2.2. sporz膮dza膰 projekt indywidualnej i zbiorowej terapii zaj臋ciowej;
2.3. opracowywa膰 plan rehabilitacji dla pacjenta z uwzgl臋dnieniem jednostki chorobowej;
2.4. dobiera膰 metody, formy i techniki terapii zaj臋ciowej wed艂ug wieku, stanu zdrowia, potrzeb i mo偶liwo艣ci pacjenta, uwzgl臋dniaj膮c wskazania i przeciwwskazania doboru zaj臋膰 z zakresu terapii zaj臋ciowej;
2.5. wskazywa膰 sposoby podnoszenia sprawno艣ci pacjenta;
2.6. dobiera膰 sposoby aktywizacji pacjent贸w do mo偶liwo艣ci i zainteresowa艅;
2.7. okre艣la膰 zadania terapeuty zaj臋ciowego w procesie adaptacji i readaptacji cz艂owieka chorego i niepe艂nosprawnego;
2.8. przewidywa膰 efekty prowadzonej terapii zaj臋ciowej.
3. Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
3.1. stosowa膰 przepisy i zasady bezpiecze艅stwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska oraz przepisy sanitarne podczas prowadzenia terapii zaj臋ciowej;
3.2. przewidywa膰 zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas prowadzenia terapii zaj臋ciowej;
3.3. identyfikowa膰 b艂臋dy jatrogenne;
3.4. organizowa膰 stanowiska w pracowni terapii zaj臋ciowej i stanowiska pracy terapeuty zaj臋ciowego zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosowa膰 zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia terapii zaj臋ciowej.