LOGOWANIE

Kwalifikacja AU30 - STYCZEŃ 2016

(Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU30 - STYCZEŃ 2016':

- Wadą reklamy zewnętrznej jest ........
- Konieczność wystąpienia o pozwolenie na budowę w przypadku instalowania urządzenia reklamowego na budynku wpisanym do rejestru zabytków jest przepisem wynikającym z ustawy ........
- Obszar na dole strony lub końcu wiadomości e-mail, który może zawierać logo firmy i nie musi podlegać edycji przy każdej wysyłce korespondencji firmowej, nazywa się ........
- Klient zamówił zdjęcie w perspektywie żabiej. Które z przedstawionych zdjęć należy wybrać do publikacji? ........
- Przygotowując kampanię społeczną należy pamiętać, że nie może ona dotyczyć tematyki ........
- Który znak przekazuje komunikat, że produkt spełnia międzynarodowe kryteria etycznego handlu? ........
- Które urządzenie służy do frezowania? ........
- W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym temperaturę nie niższą niż ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: