LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2016

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2016':

- Zgodnie z Umową AETR maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu wynosi ........
- Zgodnie z tabelą w rozporządzeniu powierzchnia w kontenerze, jaką należy zaplanować do załadunku 50 sztuk drobiu, każdy o masie 1,8 kg, powinna wynosić ........
- Produkt przetworzony i wyrób gotowy, który przemieszczany jest w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, to ładunek ........
- Załączona tablica informuje o przewozie materiałów ........
- Określ czas załadunku 20 palet na środki transportu drogowego, jeżeli na załadunek jednej palety składają się czasy:
- podjęcia na placu: 0,10 min,
- odłożenia na środek transportu: 0,20 min,
- przejazdu w jedną stronę: 0,50 min
UWAGA: Wózek znajduje się w miejscu składowania palet i tam też musi wrócić po zakończonych czynnościach ładunkowych. ........
- Umowa o ubezpieczenie konkretnego towaru w czasie trwania jednego przewozu ustaloną trasą to polisa ........
- Dobowy czas prowadzenia samochodu ciężarowego, liczony pomiędzy dobowymi odpoczynkami od prowadzenia pojazdów, nie może przekraczać ........
- Elektroniczny system poboru opłat działający na terenie Polski to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: