LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - STYCZEŃ 2016 (test 2)':

- Zwrot grzecznościowy w języku angielskim, kończący korespondencję handlową, brzmi ........
- Reguły handlowe stosowane głównie w kwestii szczegółowego podziału kosztów, jakie towarzyszą procesowi transportu szczególnie ładunków w kontenerach z miejsca zakupu do miejsca przeznaczenia, to ........
- Rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne to ........
- Formuła handlowa FOB (Free On Board) znajduje zastosowanie przy transakcjach handlowych, wykorzystujących transport ........
- Przewoźnik odnalazł utraconą przesyłkę po upływie roku od dnia wypłacenia odszkodowania odbiorcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewoźnik powinien ........
- Odbiorca stwierdził szkodę w ładunku dostarczonym koleją w dniu jego wydaniu, tj. 11.01.2016 r. Zgodnie z regulaminem PKP Cargo dotyczącym przewozu przesyłek towarowych, odbiorca może wystąpić o ustalenie stanu przesyłki w terminie do ........
- Koszt wytworzenia usługi transportowej wraz z czynnościami dodatkowymi wynosi 3 500,00 zł, a firma zakłada rentowność na poziomie 25%. Ile wynosi narzut zysku na tę usługę? ........
- Posiadając informacje o posiadanych urządzeniach do mechanizacji prac i ofertach złożonych przez potencjalnych kontrahentów, dokonaj wyboru najkorzystniejszej oferty umożliwiającej załadunek 20 paletowych jednostek ładunkowych o jednostkowej masie brutto 900 kg każda, z magazynu na kryty samochód ciężarowy. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: