LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2016

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2016':

- Który z systemów informatycznych jest stosowany do zarządzania relacjami z klientem? ........
- Przedstawiony moduł systemu obsługi produkcji - Technicznego Przygotowania Produkcji przedstawia ........
- Analiza ABC/XYZ umożliwia podział asortymentu magazynowego na dziewięć grup. Towary z grupy CZ charakteryzują się ........
- Każdemu produktowi, który różni się od innego np. kolorem, rozmiarem czy sposobem pakowania, przypisany zostaje jednoznaczny identyfikator ........
- Ile wynosił zapas końcowy towaru w sieci dystrybucji, jeżeli dostawa wynosiła 1 800 szt., zapas początkowy 2 000 szt., a klient odebrał 3 500 szt.? ........
- Aby zapewnić dostępność i dostawę produktu tylko wtedy, gdy odbiorca realnie go potrzebuje, musi istnieć ........
- Logistyka, zajmująca się procesami logistycznymi zachodzącymi w obrębie całej gospodarki krajowej, określana jest jako ........
- Koszt wytworzenia 1 litra mleka w mleczarni kształtuje się na poziomie 1,00 zł. Zakład sprzedaje mleko z 20% zyskiem. Ile wynosi cena brutto sprzedaży 1 litra mleka, jeżeli produkt objęty jest 5% stawką podatku VAT? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: