LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2009


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2009':

- Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła ........
- Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę przy ........
- Przedstawiony dokument to ........
- Wymagania stawiane przez przedsiębiorstwo spełnia ........
- W rejonowym urzędzie pracy nie można ........
- W wyniku ankiety przeprowadzonej w sklepie "SARA" stwierdzono, że klienci nie są zadowoleni ze standardu obsługi. Które działanie powinien podjąć właściciel, aby poprawić jakość obsługi klienta? ........
- Zamieszczone CV nie zostało sporządzone poprawnie ponieważ ........
- Który list motywacyjny sporządzony jest poprawnie? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO