LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016':

- Nakład pracy robotnika przy zalewaniu 1 m3 wieńca na ścianie wynosi 0,8 r-g. Stawka za 1 r-g wynosi 20 zł. Oblicz koszt robocizny 4 robotników, jeżeli każdy z nich wykonał 10 m3 wieńca. ........
- Na rysunku przedstawiony jest przekrój poprzeczny stropu ........
- Warstwa styropianu ułożona w wieńcach i nadprożach ścian zewnętrznych pełni funkcję izolacji ........
- Spoiny w murach z kanałami dymowymi powinny być ........
- Zgodnie z przedstawioną instrukcją preparat INTER GRUNT należy przed użyciem ........
- Po zamontowaniu kratki wentylacyjnej w otworze wentylacyjnym szczelinę powstałą między ramką a tynkiem należy wypełnić ........
- Na poddaszu remontowanego budynku planuje się wykonanie lekkiej ścianki działowej w celu wydzielenia dwóch pomieszczeń mieszkalnych. Do wykonania tej ścianki należy zastosować ........
- Fragment muru przedstawiony na rysunku wykonany jest w wiązaniu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: