LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016':

- Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, ile worków zaprawy murarskiej będzie potrzebnych do wymurowania ściany o długości 4,0 m, wysokości 2,5 m i grubości 1 cegły. ........
- W celu zredukowania ilości wody w mieszance betonowej, wykonywanej w temperaturze otoczenia od +5°C do +10°C, można zastosować domieszkę ........
- Podczas mechanicznego wykonywania zaprawy murarskiej z objętościowym dozowaniem składników na placu budowy niezbędne są: ........
- Na podstawie przedstawionej receptury roboczej oblicz ilość piasku potrzebną do wykonania 1,5 mieszanki betonowej. ........
- Na rysunku przedstawiony jest przekrój poprzeczny stropu ........
- Określ szerokość i długość węgarka na podstawie przedstawionego fragmentu rzutu budynku. ........
- Który rodzaj wiązania dwuwarstwowego przedstawiony jest na rzutach dwóch warstw fragmentu narożnika muru? ........
- Do wykonania nadproża sklepionego (łęku) należy zastosować cegłę ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2016