LOGOWANIE

Kwalifikacja BD17 - STYCZEŃ 2016

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD17 - STYCZEŃ 2016':

- Do wymuszenia obiegu cieczy solarnej w instalacji służy ........
- Podczas transportu kolektory słoneczne muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi ........
- Największą wydajność cieplną instalacji solarnej użytkowanej latem zapewni usytuowanie kolektora słonecznego na ........
- Ile wynosi długość rury miedzianej o średnicy 18 mm, która potrzebna jest do wykonania 400 m instalacji wody zimnej? ........
- Wskaźnik efektywności energetycznej pompy ciepła COP równy 4 oznacza, że dostarczając ........
- W przypadku montażu kolektora słonecznego na fasadzie budynku, montowanego na konsoli ściennej, najkorzystniejszy kąt jego nachylenia wynosi ........
- Wskaż przyczynę wystąpienia spadku ciśnienia w systemie solarnym. ........
- W słonecznej instalacji grzewczej eksploatowanej bez przegrzewów wymiana płynu solarnego na bazie glikolu powinna następować raz na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: