LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE10 - STYCZEŃ 2016

(Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE10 - STYCZEŃ 2016':

- Które z oznaczeń przedstawia zawór bezpieczeństwa ciężarkowy prosty? ........
- W celu zabezpieczenia turbiny wodnej przed większymi zanieczyszczeniami napływającymi z wodą na wlocie ujęcia wody do komory turbiny należy zastosować ........
- Aby w zbiorniku buforowym umożliwić doprowadzenie na różnym poziomie czynnika o określonej temperaturze, należy zamontować ........
- W celu zapewnienia możliwie najlepszej wymiany ciepła absorber kolektora słonecznego należy wykonać z blachy ........
- Podczas transportu kolektory słoneczne muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi ........
- Do obróbki krawędzi rur miedzianych stosowanych do montażu instalacji ciepłej wody użytkowej, dociętych na odpowiedni wymiar, należy użyć ........
- W celu zobrazowania za pomocą symboli graficznych ogólnego przebiegu i wyposażenia instalacji grzewczej podczas jej pracy należy użyć rysunku ........
- Instalację centralnego ogrzewania z pompą ciepła pozyskującą ciepło z gruntu, jako jedynym źródłem ogrzewania, nazywa się układem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: