LOGOWANIE

Kwalifikacja B5 - STYCZEŃ 2016

(Montaż systemów suchej zabudowy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B5 - STYCZEŃ 2016':

- Na rysunku przedstawiono ściankę działową na ........
- Płyty z wełny mineralnej, umieszczone wewnątrz szkieletowej ściany działowej pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi, pełnią funkcję izolacji ........
- Na podstawie danych zawartych w tablicy 2701 z KNR oblicz, ile wieszaków potrzeba do wykonania 10 m2 sufitu podwieszanego. ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż długość blachowkrętów, które należy użyć do przykręcenia drugiej warstwy płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm do stelaża drewnianego. ........
- Ostrocięte styki płyt gipsowo-kartonowych przed ich zamontowaniem do stelaża należy ........
- Do przycinania profili stalowych służą ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż maksymalny rozstaw profili CD 60 dla sufitu podwieszanego wykonanego z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm w układzie poprzecznym. ........
- Dopuszczalne odchylenie ścianki działowej od pionu wynosi 2 mm/m. Na którym rysunku przedstawiono konstrukcję ścianki wykonaną zgodnie z warunkami technicznymi? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.05-X-16.01