LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2016':

- Które elementy należy podkleić taśmą uszczelniającą w systemie zabudowy ścian CD 60? ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż długość blachowkrętów, które należy użyć do przykręcenia drugiej warstwy płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm do stelaża drewnianego. ........
- Do połączenia profili UW z profilami CW należy użyć narzędzia przedstawionego na rysunku ........
- Które uszkodzenie płyty gipsowo-kartonowej przedstawiono na rysunku? ........
- Cyfrą 3 oznaczono na rysunku izolację ........
- Ile wynosi powierzchnia ściany przedstawionej na rysunku, przeznaczonej do wykonania okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, jeżeli otworów o powierzchni do 1,0 m2 nie odlicza się od powierzchni ściany? ........
- Podsypkę izolacyjną pod płyty suchego jastrychu gipsowego należy wykonać z ........
- Elementy jastrychowe, składające się z dwóch płyt gipsowo-włóknowych zespolonych fabrycznie klejem i zszywkami z przesunięciem tworzącym zakładkę (felc) o szerokości 5 cm na wszystkich krawędziach, należy łączyć ze sobą podczas układania przez ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO