LOGOWANIE

Kwalifikacja B6 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B6 - STYCZEŃ 2016':

- Rozcieńczalnikiem farby krzemianowej jest ........
- Podłoże z kamieni naturalnych przed malowaniem należy w pierwszej kolejności ........
- Ile wynosi powierzchnia otworu okiennego na przedstawionym widoku ściany? ........
- Przed wykonaniem powłoki lakierniczej z lakieru chemoutwardzalnego na podłożu drewnianym należy wykonać warstwę izolacyjną z ........
- Pomarańczową barwę powłoki malarskiej uzyska się, mieszając ze sobą farby w kolorach ........
- Którego pędzla należy użyć do pomalowania sufitu techniką klejową? ........
- Nowe podłoże gipsowe przed malowaniem wymaga ........
- Aby uzyskać imitację szronu na powłoce malarskiej, należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.06-X-16.01