LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2016 (test 3)

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2016 (test 3)':

- Który materiał pełni funkcję izolacji termicznej na przedstawionym układzie warstw podłogi? ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż cenę 1 m2 płytek ceramicznych o nasiąkliwości 5%. ........
- W posadzce z paneli podłogowych HDF trzeba z każdej strony przy ścianach pozostawić około 10 mm luzu. Jaka powinna być długość jednego rzędu paneli w pomieszczeniu o szerokości 5 m? ........
- Bezpośrednio pod panelami podłogowymi HDF układanymi na podkładzie cementowym należy wykonać izolację przeciwwilgociową ........
- Jedna z płytek posadzki została trwale uszkodzona. Co należy zrobić, aby usunąć tę wadę? ........
- Łączna długość ścianek działowych o grubości 120 mm w pomieszczeniu przedstawionym na rysunku wynosi ........
- Do wykonania rusztu drewnianego pod panele ścienne należy użyć drewnianych listew o przekroju ........
- Dopuszczalne odchylenie okładziny ceramicznej od kierunku pionowego wynosi 2 mm/m i nie więcej niż 5 mm na całej wysokości. Która wartość odchylenia okładziny od pionu w pomieszczeniu o wysokości 3 m jest niezgodna z wymaganiami? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO