LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2016

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2016':

- Schemat dróg tymczasowych na placu budowy przedstawiony na rysunku posiada ........
- O ile należy poszerzyć drogę tymczasową o promieniu łuku 25 m, aby po terenie budowy mógł poruszać się pojazd transportowy o długości 8 m? ........
- Na rysunku przedstawiono fragment ogrodzenia ........
- Na rysunku przedstawiono koparkę ........
- Jeżeli po terenie budowy poruszają się samochody do przewozu mieszanki betonowej i inny ciężki sprzęt, to nawierzchnia drogi tymczasowej powinna być wykonana z ........
- Nakład robocizny na przygotowanie i montaż 1 t zbrojenia z prętów gładkich wynosi 40 roboczogodzin. Oblicz wydajność dzienną robotnika przy pracy na dwie zmiany. ........
- Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny ........
- Elementy przedstawione na rysunku służą do wykonywania połączeń ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2016