LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2016

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2016':

- Schemat dróg tymczasowych na placu budowy przedstawiony na rysunku posiada ........
- O ile należy poszerzyć drogę tymczasową o promieniu łuku 25 m, aby po terenie budowy mógł poruszać się pojazd transportowy o długości 8 m? ........
- Na rysunku przedstawiono fragment ogrodzenia ........
- Na rysunku przedstawiono koparkę ........
- Jeżeli po terenie budowy poruszają się samochody do przewozu mieszanki betonowej i inny ciężki sprzęt, to nawierzchnia drogi tymczasowej powinna być wykonana z ........
- Nakład robocizny na przygotowanie i montaż 1 t zbrojenia z prętów gładkich wynosi 40 roboczogodzin. Oblicz wydajność dzienną robotnika przy pracy na dwie zmiany. ........
- Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny ........
- Elementy przedstawione na rysunku służą do wykonywania połączeń ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2016