LOGOWANIE

Kwalifikacja MED12 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED12 - STYCZEŃ 2016':

- Gastroskop poddawany jest procesowi mycia i dezynfekcji ........
- Laryngoskop demontuje się po ........
- Po stwierdzeniu korozji wżerowej narzędzia należy je ........
- Dezynfekcję właściwą haków pęcherzowych szerokich należy wykonać metodą ........
- Jakie oznakowanie ma opakowanie środka dezynfekcyjnego dezaktywującego MRSA oraz Mycobakterium tuberculosis? ........
- Po zmieszaniu 0,075 litra środka dezynfekcyjnego oraz 4 925 ml wody uzyskuje się roztwór użytkowy o stężeniu ........
- Wziernik nosowy, według klasyfikacji Spauldinga, zaliczany jest do sprzętu ........
- Wskaźniki służące do wykazania, czy sprzęt był poddany działaniu temperatury 93°C przez 10 minut, stosowane są w procesie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: