LOGOWANIE

Kwalifikacja Z20 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z20 - STYCZEŃ 2016':

- Gastroskop poddawany jest procesowi mycia i dezynfekcji ........
- Laryngoskop demontuje się po ........
- Po stwierdzeniu korozji wżerowej narzędzia należy je ........
- Dezynfekcję właściwą haków pęcherzowych szerokich należy wykonać metodą ........
- Jakie oznakowanie ma opakowanie środka dezynfekcyjnego dezaktywującego MRSA oraz Mycobakterium tuberculosis? ........
- Po zmieszaniu 0,075 litra środka dezynfekcyjnego oraz 4 925 ml wody uzyskuje się roztwór użytkowy o stężeniu ........
- Wziernik nosowy, według klasyfikacji Spauldinga, zaliczany jest do sprzętu ........
- Wskaźniki służące do wykazania, czy sprzęt był poddany działaniu temperatury 93°C przez 10 minut, stosowane są w procesie ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z20 - STYCZEŃ 2016