LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2016

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2016':

- Rozkład biologiczny odpadów w określonych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów określa się jako recykling ........
- Przedsiębiorstwo produkcyjne 3 lata temu zakupiło tokarkę o wartości początkowej 120 000,00 zł. Jaka jest bieżąca wartość tokarki, jeżeli roczna stopa amortyzacji wynosi 10%, a przedsiębiorstwo przyjęło liniową metodę amortyzacji? ........
- Magazyn składa zamówienia na materiały zgodnie z systemem ciągłego przeglądu. W systemie tym punkt ponownego zamówienia określany jest jako zapas ........
- Który ze znaków, umieszczony na opakowaniu, nie określa warunków przechowywania ładunku? ........
- Na zdjęciu przedstawiono ........
- W ciągu godziny przy użyciu frezarki wykonuje się 1 000 szt. wkrętów. Oblicz wskaźnik wykorzystania potencjału produkcyjnego frezarki, jeżeli podczas 8 godzin pracy wykonano na niej 6 400 szt. wkrętów. ........
- Przedsiębiorstwo dystrybuuje wytwarzany produkt z magazynu fabrycznego do czterech magazynów lokalnych za pośrednictwem dwóch magazynów regionalnych zgodnie z zamieszczonym schematem. Ustal na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, dotyczących wielkości zapasów oraz planowanej sprzedaży ile produktów należy dostarczyć z magazynu fabrycznego do magazynów regionalnych, aby mogły zostać zrealizowane przepływy do magazynów lokalnych, zaspokajające planowany popyt. ........
- Który spośród podanych dokumentów potwierdzających transakcję kupna-sprzedaży zawiera między innymi dane stron transakcji, jednostkowe ceny netto oraz wartość brutto sprzedaży? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: