LOGOWANIE

Kwalifikacja MG19 - CZERWIEC 2016

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG19 - CZERWIEC 2016':

- Rysunek przedstawia schemat ustalenia i zamocowania przedmiotu obrabianego w ........
- Ile wynosi długość czynnej krawędzi skrawającej dla kąta przystawienia Kr = 60° i głębokości skrawania ap= 5 mm? Skorzystaj z danych w tabeli. ........
- Przedstawionym na zdjęciu przyrządem pomiarowym nie można zmierzyć ........
- Na rysunku przedstawiono sposób mocowania tulei na tokarce za pomocą trzpienia ........
- Położenie punktu "S" (wierzchołek ostrza noża) podaje się względem punktu ........
- Prawidłowo zaprogramowany blok z interpolacją kołową zgodną z ruchem wskazówek zegara na frezarce CNC ma postać ........
- Wiertło kręte z chwytem stożkowym mocowane jest na tokarce CNC ........
- Uruchomienie obrabiarki CNC w trybie pracy automatycznej "blok po bloku" wymaga naciśnięcia przy w kolejności: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: