LOGOWANIE

Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2016

(Ochrona osób i mienia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2016':

- Ochronę osobistą osoby szczególnie zagrożonej atakiem organizuje się w formie ........
- Aby obliczyć aktualną wartość jednostki obliczeniowej należy ........
- Wobec osoby, która na wezwanie pracownika ochrony osobistej nie podporządkowała się wezwaniu do zachowania zgodnego z prawem przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego, powinien on w pierwszej kolejności ........
- Ilu członków służby porządkowej i informacyjnej należy wyznaczyć do zabezpieczenia imprezy masowej będącą imprezą podwyższonego ryzyka w przypadku, gdy sprzedano na nią 500 biletów? ........
- Współpraca służb porządkowo-informacyjnych imprezy masowej z jednostkami ochrony przeciwpożarowej powinna polegać na ........
- Za dyscyplinę wykonywania zadań ochronnych podczas zmiany odpowiada bezpośrednio ........
- Zgodnie z obowiązującym przepisami, do obiektów podlegających obowiązkowej ochronie zalicza się ........
- W skład obowiązkowej dokumentacji prowadzonej przez wewnętrzne służby ochrony nie wchodzi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z3 - CZERWIEC 2016