LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2016

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2016':

- Na oddziale wewnętrznym przebywa 67-letnia pacjentka niekontrolująca oddawania moczu. Kobieta swobodnie się porusza, jest aktywna, ale krępuje się z powodu swojej dolegliwości. Opiekun medyczny powinien jej zaproponować zastosowanie ........
- W ramach postępowania profilaktycznego przeciw zakrzepicy kończyny dolnej prawej, opiekun medyczny asystuje pielęgniarce przy zakładaniu opasek elastycznych. Co najmniej ile razy dziennie należy je zmieniać, aby móc ocenić wygląd skóry i ukrwienie palców stopy? ........
- Pacjent przebywający na oddziale wewnętrznym ma zlecony okład zimny wilgotny. Na ile godzin należy go założyć? ........
- Podopieczna niesamodzielna z nowotworem mózgu ma trudności z połykaniem pokarmu. Które działanie opiekuna medycznego ułatwi jej tę czynność? ........
- Prowadząc edukację dla podopiecznego chorego na cukrzycę, należy w szczególności zapoznać go z tematyką ........
- Aby ułatwić podopiecznemu z reumatoidalnymi zmianami w stawach kończyn górnych spożywanie posiłków, opiekun medyczny powinien zapewnić mu ........
- Na zlecenie lekarza opiekun pomaga podopiecznej zamieszkałej w domu pomocy społecznej, cierpiącej na zwyrodnienie stawów kończyn dolnych, w przybyciu na basen. Ćwiczenia w wodzie wykonywane przez podopieczną należą do ćwiczeń ........
- Pieluchomąjtki od pacjentki z infekcją dróg moczowych należy umieścić w pojemniku przeznaczonym na odpady ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: