LOGOWANIE

Kwalifikacja Z20 - CZERWIEC 2016

(Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z20 - CZERWIEC 2016':

- Igły Yeressa, stosowane podczas zabiegów lap aro skopowych, służą do ........
- Wyrób medyczny przedstawiony na zdjęciu, stosowany w stomatologii, to ........
- Kapturek ochronny ETO należy założyć przed poddaniem fiberoskopu ........
- Które narzędzia chirurgiczne należy rozmontować przed dezynfekcją? ........
- Zestaw do zdejmowania szwów składa się ........
- Po stwierdzeniu niezgodności ilościowej narzędzi w zestawie do operacji brzusznych należy ........
- Które wyroby po poddaniu dezynfekcji przy pomocy aldehydu glutarowego wymagają dłuższego zanurzenia w wodzie i płukania? ........
- Powstaniu biofilmu w kanale endoskopu giętkiego sprzyja ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja Z20 - CZERWIEC 2016