LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007':

- Firma dostarczająca towary na rynek krajowy nie posiada własnej infrastruktury transportowej. Wraz z innymi przedsiębiorstwami podpisała z firmą transportową umowę o partnerstwie gospodarczym. Przedstawione działania stanowią przykład ........
- Przepływ informacji, środków pieniężnych oraz przemieszczanie przedmiotu dostawy od dostawcy do odbiorcy składają się na proces ........
- Całokształtem procesów logistycznych rozpatrywanych w skali gospodarki kraju zajmuje się ........
- Schemat przedstawia rozmieszczenie wyrobów w magazynie. Jest to układ horyzontalny ........
- W wyniku integracji działalności gospodarczej krajów Unii Europejskiej w zakresie logistyki nastąpiła konsolidacja zarządzania zaopatrzeniem w materiały i surowce do produkcji, przemieszczaniem materiałów oraz dystrybucją wyrobów gotowych. Pozwoliło to na stworzenie ........
- Przedstawiony kod kreskowy jest wykorzystywany w ........
- W tabeli zamieszczono koszty magazynowania towarów w III kwartale 2006 roku. W wyniku zmniejszenia powierzchni magazynowej w IV kwartale koszty składowania towarów wzrosną o 1%. Ustal wysokość kosztów magazynowania towarów o tej samej wartości i niezmienionym stanie w IV kwartale. ........
- Rysunek przedstawia schemat systemu transportowego najczęściej stosowanego przez kopalnie węgla brunatnego. Jego zasadą jest przewóz ładunków tylko w jedną stronę. Taki system jest nazywany ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007